Jak sterylizować materiały weterynaryjne ?

Odpowiednia dbałość o higienę jest kluczowa dla działania każdego gabinetu weterynaryjnego. Wiele potencjalnych zakażeń czy chorób może wynikać właśnie z zaniedbania kwestii bezpieczeństwa pracy. Odpowiednie obchodzenie się z jedno- i wielorazowym sprzętem medycznym i sterylizacja materiałów weterynaryjnych to konieczność, mająca na celu ochronę zarówno pacjentów, jak i personelu.

Sterylizacja materiałów weterynaryjnych i ogólnych wyrobów medycznych — różnice

W świetle prawa sterylizacja materiałów weterynaryjnych nie może być przeprowadzana razem ze sterylizacją ogólnych produktów medycznych. Wynika to z zagrożenia biologicznego – odzwierzęce mikroorganizmy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi. Prawo nakazuje wyraźny rozdział pomieszczeń laboratoryjnych przeznaczonych dla zwierząt od tych zajmujących się ludźmi. Nie ma więc możliwości wykorzystania usługi zewnętrznej zajmującej się sterylizacją wyrobów medycznych do sterylizacji materiałów weterynaryjnych.

Każdy gabinet weterynaryjny, korzystający z produktów wielokrotnego użytku powinien być zaopatrzony w odpowiednie narzędzia do ich sterylizacji. Niejałowe instrumenty, zabrudzenia i wszelkiego rodzaju skażenia wyrobów medycznych są zagrożeniem dla życia i zdrowia nie tylko pacjentów, ale i ludzi przebywających na danym terenie.

Rozwiązaniem problemu są specjalne sterylizatory i autoklawy umieszczane w laboratoriach weterynaryjnych. Autoklaw zapewnia odpowiednie wyjałowienie narzędzi wielokrotnego użytku, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się wśród pacjentów chorób i różnego rodzaju zakażeń, a także przyczynia się do rzadszego występowania zoonoz wśród personelu medycznego.

Jakie narzędzie do sterylizacji materiałów weterynaryjnych wybrać?

Powszechne narzędzia, dzięki którym możliwa jest sterylizacja materiałów weterynaryjnych, to sterylizatory gazowe. Ich zaletą jest przede wszystkim łagodność działania, która minimalizuje ryzyko uszkodzenia kosztownych przedmiotów jedno- i wielokrotnego użytku. Wiele narzędzi wykorzystywanych w gabinetach stanowi bardzo delikatny sprzęt medyczny, który może zostać uszkodzony podczas sterylizacji wysoką temperaturą, ciśnieniem czy wodą. Odpowiednia sterylizacja materiałów weterynaryjnych, które są wrażliwe, jest możliwa dzięki sterylizacji gazowej. Metoda opiera się na wykorzystaniu tlenku etylenu, który skutecznie wyjaławia nawet najdelikatniejsze narzędzia.

Tlenek etylenu, zwany oksiranem, to organiczny związek chemiczny. W standardowych warunkach występuje pod postacią gazu. Znajduje zastosowanie w przemyśle medycznym i farmaceutycznym jako środek bakteriobójczy i grzybobójczy. Stosowany jest również do sterylizacji środków farmaceutycznych, a nawet podczas konserwacji książek.

Sterylizatory gazowe Anprolene są wygodnym rozwiązaniem dla szpitali i gabinetów weterynaryjnych. Działają w temperaturze pokojowej i nie wymagają podłączeń próżniowych ani wody, a ich cykl jest w pełni automatyczny i zawiera wbudowany system aeracji sterylizowanych materiałów po zakończeniu wyjaławiania. Sterylizacja materiałów weterynaryjnych jest łagodna i pozwala na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia delikatnego sprzętu medycznego. Sterylizatory gazowe Anprolene posiadają również szeroki wybór dodatkowych akcesoriów, takich jak wskaźniki chemiczne i biologiczne.