ForAnimals-Lodz

1%

Jesteśmy w wykazie organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1%. Informacja jest na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

Tutaj możesz się zapoznać z zasadami przekazywania 1% dla organizacji pożytku publicznego

Można przekazać Fundacji 1 %,

Jak to zrobić:

US już sam przelewa 1% podatku dla wybranej organizacji.

Należy wypełnić pola od 305 do 310 w rozdziałach O i PO:

pole 305 – nazwa OPP – wpisz „Fundacja For Animals”
pole 306 – numer KRS OPP wpisz 0000265307
pole 307 – kwota, która jest mniejsza lub równa 1% Twojego podatku (zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół)
pole 308 – jeżeli chcesz przekazać nam jakieś swoje dane np. Imię I nazwisko czy email do kontaktu, wysokość kwoty,  napisz to tutaj I wyraź zgodę na przekazanie nam tych informacji zaznaczając okienko nr 310.
Jeśli nie zaznaczysz okienka 310, nie będziemy wiedzieli kto przekazał wpłatę.

WAŻNA INFORMACJA

pole 309 – koniecznie wpisz tutaj Łódź w przeciwnym razie Twoja wpłata trafi do oddziału głównego naszej fundacji w Katowicach

Czy warto nam pomóc??

  W roku 2010 wysterylizowaliśmy 330 kotek i kocurów dla ponad 60 kotów znaleźliśmy domy ponad 30 wolno żyjących zwierząt wyleczyliśmy ok.30 kotów czeka na swoje prawdziwe domy w naszych domach tymczasowych. 

Wszystko to zrobiliśmy bez dotacji, własnym wysiłkiem, wspierani datkami i pomocą ludzi dobrej woli

Z Twoją pomocą w tym roku zrobimy więcej.